Tip dne

VĂ­te, Ĺľe ...

Víte, že vás v KvinElearningu může učit i „živý“ lektor?

Přihlášení

Čeština
Slovenčina
English
Русский язык
Langue Française
Deutsch
 
 

Novinky

Novinky

Nová verze operačního systému Windows 7 je na světě a my jsme náš KvinElearning podrobili přísnému testování, jak si s novými Windows rozumí. A výsledek? Můžeme s hrdostí říct, že jsme plně připraveni přivítat v KvinElearningu první studenty s tímto operačním systémem.

Partneři

IT produkt roku 2008
SW development
Mi5M
ABB

KvinElearning systém školení a vzdělávání

Jaký systém vzdělávání zvolit?

Informační a komunikační technologie přinesly nové, poměrně široké možnosti svého využití v mnohých oborech lidské činnosti a nejinak je tomu i v oblasti vzdělávání. Moderní výukové modely a postupy vzdělávání, rychlost a multimediálnost ICT technologií – to vše stálo u zrodu systému školení, jenž se stal nejen trendem, ale jak dnes vidíme, i společenským fenoménem. Hovoříme-li o pojmu e-learning, musíme konstatovat fakt, že existují desítky jeho definic a různé, často odlišné, pohledy na jeho podstatu a možnosti využití. Jedni vyzdvihují aspekt “vzdělávání a školení pomocí počítačů”, druzí definují elektronické vzdělávání a školení jako “vzdělávaní po internetu”. Všichni se však shodují v jednom: e-learning přináší nové možnosti, jak výuku a vzdělávání zefektivnit, učinit levnějšími a svobodnějšími.

Vzdělávání a školení formou e-learningu

E-learning můžeme chápat jako model vzdělávání a zároveň proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů a školení, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning si také můžeme představit jako zcela hmatatelnou “knihovnu” multimediálních výukových programů, ať již jednotlivých, zaměřených na konkrétní obor, či komplexních, které postihují celou šíři dané problematiky.

KvinElearning – nový systém vzdělávání

Není náhodou, že právě do této oblasti se rozhodla vstoupit i naše společnost se svým produktem, jehož název mnohé napovídá – KvinElearning. V našem pojetí jde o komplexní systém vzdělávání a školení, o moderní platformu pro zadávání a sdílení výukových témat s možností samostatné i skupinové výuky. KvinElearning přináší novou formu svobody studia, ať již podle vybraných témat, znalostí a zkušeností či aktuálního pracovního vytížení jednotlivých frekventantů. Součástí produktu KvinElearning je i propracovaný systém testování znalostí a vyhodnocování výukového procesu podle požadovaných kritérií – studijního tempa, získaných znalostí, schopnosti využití informací v praxi apod.

Dělají vám starosti BOZP a zákonná školení?

Formou e-learningu lze dnes už běžně provádět i školení BOZP a další zákonná školení, jejichž prezenční forma často komplikuje život všem HR manažerům. E-learning umožňuje individuální absolvování těchto kurzů všem zaměstnancům, takže odpadá nutnost provádět hromadná školení v jednom termínu (což je často nerealizovatelné).

Created by Kvintech