Tip dne

VĂ­te, Ĺľe ...

Víte, že KvinElearning je první platforma ze střední Evropy, která prorazila na západ?

Přihlášení

Čeština
English
Deutsch
Русский язык
Langue Française
Slovenčina
 
 

Novinky

Novinky

Nová verze operačního systému Windows 7 je na světě a my jsme náš KvinElearning podrobili přísnému testování, jak si s novými Windows rozumí. A výsledek? Můžeme s hrdostí říct, že jsme plně připraveni přivítat v KvinElearningu první studenty s tímto operačním systémem.

Partneři

IT produkt roku 2008
SW development
KvinGuard
CompSys

KvinElearning systém školení a vzdělávání

Jaký systém vzdělávání zvolit?

Informační a komunikační technologie přinesly nové, poměrně široké možnosti svého využití v mnohých oborech lidské činnosti a nejinak je tomu i v oblasti vzdělávání. Moderní výukové modely a postupy vzdělávání, rychlost a multimediálnost ICT technologií – to vše stálo u zrodu systému školení, jenž se stal nejen trendem, ale jak dnes vidíme, i společenským fenoménem. Hovoříme-li o pojmu e-learning, musíme konstatovat fakt, že existují desítky jeho definic a různé, často odlišné, pohledy na jeho podstatu a možnosti využití. Jedni vyzdvihují aspekt “vzdělávání a školení pomocí počítačů”, druzí definují elektronické vzdělávání a školení jako “vzdělávaní po internetu”. Všichni se však shodují v jednom: e-learning přináší nové možnosti, jak výuku a vzdělávání zefektivnit, učinit levnějšími a svobodnějšími.

Vzdělávání a školení formou e-learningu

E-learning můžeme chápat jako model vzdělávání a zároveň proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů a školení, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning si také můžeme představit jako zcela hmatatelnou “knihovnu” multimediálních výukových programů, ať již jednotlivých, zaměřených na konkrétní obor, či komplexních, které postihují celou šíři dané problematiky.

KvinElearning – nový systém vzdělávání

Není náhodou, že právě do této oblasti se rozhodla vstoupit i naše společnost se svým produktem, jehož název mnohé napovídá – KvinElearning. V našem pojetí jde o komplexní systém vzdělávání a školení, o moderní platformu pro zadávání a sdílení výukových témat s možností samostatné i skupinové výuky. KvinElearning přináší novou formu svobody studia, ať již podle vybraných témat, znalostí a zkušeností či aktuálního pracovního vytížení jednotlivých frekventantů. Součástí produktu KvinElearning je i propracovaný systém testování znalostí a vyhodnocování výukového procesu podle požadovaných kritérií – studijního tempa, získaných znalostí, schopnosti využití informací v praxi apod.

Dělají vám starosti BOZP a zákonná školení?

Formou e-learningu lze dnes už běžně provádět i školení BOZP a další zákonná školení, jejichž prezenční forma často komplikuje život všem HR manažerům. E-learning umožňuje individuální absolvování těchto kurzů všem zaměstnancům, takže odpadá nutnost provádět hromadná školení v jednom termínu (což je často nerealizovatelné).

Created by Kvintech