BOZP a další zákonné kurzy

 

Každá seriózní firma se řídí platnou legislativou. K čemu by mohlo vést nedodržování zákonů, je snad jasné všem. A zákony v této zemi definují různá povinná firemní školení, např. Zákoník práce hovoří o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Platná legislativa tedy přikazuje firmám školit své zaměstnance v oblastech BOZP, požární ochrany, první pomoci a mnohých dalších… Často se pro ně používá zastřešující označení: zákonné kurzy.

Mezi zákonné kurzy patří především tyto:

  • BOZP
  • BOZP pro vedoucí zaměstnance
  • PO
  • PO pro vedoucí zaměstnance
  • Řidič referenčních vozidel
  • Nakládání s odpady
  • ADR – přeprava nebezpečných materiálů

KvinElearning a zákonné kurzy

KvinElearning je první platformou v České republice, kde všechny zákonné kurzy vytvářeli tzv. osoby způsobilé. Jako jediní navíc vydáváme nejen certifikát o absolvování kurzu, ale kompletní dokumentaci o absolvování kurzu dle zákona. Naše kurzy a naše doklady jsou z hlediska zákona plně uznatelné. Jejich garantem jsou totiž osoby způsobilé, nikoli provozovatel těchto e-learningových kurzů.

Seznam zákonných i dalších kurzů najdete zde.

Chcete vědět o zákonných kurzech více? Naši odborníci vám poradí, jak plně dostát aktuálnímu znění příslušných zákonů. Zeptat se na cokoli můžete zde.

Partneři

IT produkt roku 2008
SW development
KvinGuard
CompSys
Created by Kvintech