FAQ - Často kladené dotazy

Jaký je princip řešení kurzů – je nutné definovat složité struktury informací, otázek a odpovědí?

To opravdu není nutné! Každý, kdo dokáže pracovat s programem Power Point, ten umí vytvořit i kurz v systému KvinElearning. Jen je zde navíc implementována možnost odskoku na jinou obrazovku (tzv. výjimečný odskok). Tato funkce je využívána především pro ověřovací otázky během procesu výuky.

Jak je chráněn obsah jednotlivých kurzů?

Ochrana obsahu – tedy myšlenkového vlastnictví autorů – je provedena pomocí speciální vlastní technologie. Případné zneužití lze dohledat a právně prokázat.

Chci vytvořit vlastní kurz. Jaká je vhodná délka kurzů?

Na tuto otázku je těžké jednoznačně odpovědět. Vhodná průměrná délka jednoho bloku je v rozmezí 20- 30 minut. Je-li informací více, pak doporučujeme rozdělit téma do více lekcí.

Mohu přerušit studium v jeho průběhu?

Ano, kurz je možné přerušit. Při opětovném spuštění kurzu bude zobrazen dotaz, zda chce uživatel pokračovat od poslední obrazovky, a nebo zda si přeje začít studovat od začátku lekce.

Jak poznám, zda se uživatel opravdu aktivně učil?

Součástí systému je mechanizmus, který eviduje veškerou aktivitu uživatele. Kurzy i testy lze nastavit tak, že dojde k automatickému vyhodnocení času věnovaného každé výukové obrazovce či otázce. Podle tzv. heuristických analýz se tak dá zpětně analyzovat míra pravděpodobnosti aktivního či pasivního přístupu k výuce.

Co se stane, když student odpoví špatně na tzv. průběžnou otázku?

Nemusí se stát nic, např. na další obrazovce se zobrazí správná odpověď a porovnání obou variant se nechá na studentovi. Druhou alternativou je, že se vloží jiná obrazovka, která např. odpověď na danou otázku poskytne v jiné formě (dojde tak k dovysvětlení probírané látky či obsahu otázky).

Proč jsou kurzy dostupné jen na internetu a ne na multimediálním nosiči?

Existuje velké množství multimediálních výukových programů. Systém KvinElearning ale poskytuje volnou platformu pro sdílení kurzů libovolného typu. Nejedná se tedy o systém pro vytvoření jednoho uceleného kurzu. Výhodou je také to, že systém není nutné nikde instalovat, každému uživateli stačí jen internetový prohlížeč.

Musí student KvinElearningu ovládat nějaké zvláštní programy a práci na počítači?

Účastník kurzu nemusí mít žádné speciální počítačové dovednosti, stačí běžná znalost práce s internetem.

Partneři

IT produkt roku 2008
SW development
KvinGuard
CompSys
Created by Kvintech