Co je eLearning

Každý z nás si ve své paměti uchová jen velmi krátce takovou informaci, kterou pouze slyšíme. Tvrdil to už Konfucius a moderní výzkumy mu dávají beze zbytku za pravdu. Mnohem silnější efekt má podnět, který je vnímán sluchem a zrakem zároveň. Nejvyšší hodnotu pak mají takové vjemy, které slyšíme a vidíme zároveň a navíc si je můžeme vyzkoušet a ověřit vlastní aktivitou, tedy „na vlastní kůži“. Už od dávných dob se tedy pedagogové celého světa pokoušejí najít nové a efektivnější způsoby výuky a vzdělávání, a to jak dětí, tak i dospělých.

Informační a komunikační technologie přinesly nové, poměrně široké možnosti svého využití v mnohých oborech lidské činnosti a nejinak je tomu i v oblasti vzdělávání. Moderní výukové modely a postupy, rychlost a multimediálnost ICT technologií - to vše stálo u zrodu výukového systému, jenž se stal nejen trendem, ale jak dnes vidíme, i společenským fenoménem. Hovoříme-li o eLearningu, musíme konstatovat fakt, že existují desítky jeho definic a různé, často odlišné pohledy na jeho podstatu a možnosti využití. Jedni vyzdvihují aspekt “výuky pomocí počítačů”, druzí definují elektronickou výuku jako “vzdělávaní po internetu”. Všichni se však shodují v jednom: eLearning přináší nové možnosti, jak výuku a sebevzdělávání zefektivnit, učinit levnějšími a svobodnějšími.

eLearning můžeme chápat jako vzdělávací model a zároveň proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. eLearning si také můžeme představit jako zcela hmatatelnou “knihovnu” multimediálních výukových programů, ať již jednotlivých, zaměřených na konkrétní obor, či komplexních, které postihují celou šíři dané problematiky.

Není náhodou, že právě do této oblasti se rozhodla vstoupit i naše společnost se svým produktem, jehož název mnohé napovídá - KvinElearning. V našem pojetí jde o komplexní systém vzdělávání zaměstnanců či spolupracovníků, o moderní platformu pro zadávání a sdílení výukových témat s možností samostatné i skupinové výuky. KvinElearning přináší novou formu svobody studia, ať již podle vybraných témat, znalostí a zkušeností či aktuálního pracovního vytížení jednotlivých frekventantů. Součástí produktu KvinElearning je i propracovaný systém testování znalostí a vyhodnocování výukového procesu podle požadovaných kritérií - studijního tempa, získaných znalostí, schopnosti využití informací v praxi apod.

Partneri

IT produkt roku 2008
ABB
Created by Kvintech