FAQ - Často kladené otázky

Aký je princíp riešenia kurzov - je potrebné definovať zložité štruktúry informácií, otázok a odpovedí?

To naozaj nie je potrebné! Každý, kto dokáže pracovať s programom PowerPoint, ten vie vytvoriť aj kurz v systéme KvinElearning. Len je tu navyše implementovaná možnosť odskoku na inú obrazovku (tzv. výnimočný odskok). Táto funkcia je využívaná predovšetkým pre overovacie otázky počas procesu výučby.

Ako je chránený obsah jednotlivých kurzov?

Ochrana obsahu - teda myšlienkového vlastníctva autorov - je vykonaná pomocou špeciálnej vlastnej technológie. Prípadné zneužitie možno dohľadať a právne preukázať.

Chcem vytvoriť vlastný kurz. Aká je vhodná dĺžka kurzov?

Na túto otázku je ťažké jednoznačne odpovedať. Vhodná priemerná dĺžka jedného bloku je v rozmedzí 20 - 30 minút. Pokiaľ je informácií viac, potom odporúčame rozdeliť tému do viac lekcií.

Môžem prerušiť štúdium v jeho priebehu?

Áno, kurz je možné prerušiť. Pri opätovnom spustení kurzu sa zobrazí otázka, či chce užívateľ pokračovať od poslednej obrazovky, alebo či si želá začať študovať od začiatku lekcie.

Ako spoznám, či sa užívateľ naozaj aktívne učil?

Súčasťou systému je mechanizmus, ktorý eviduje všetku aktivitu užívateľov. Kurzy i testy možno nastaviť tak, že dôjde k automatickému vyhodnotenie času venovaného každej výukové obrazovke alebo otázke. Podľa tzv. heuristických analýz sa tak dá spätne analyzovať miera pravdepodobnosti aktívneho alebo pasívneho prístupu k výučbe.

Čo sa stane, keď študent odpovie zle na tzv. priebežnú otázku?

Nemusí sa stať nič, napríklad na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí správna odpoveď a porovnanie oboch variantov sa nechá na študentovi. Druhou alternatívou je, že sa vloží iná obrazovka, ktorá napríklad odpoveď na danú otázku poskytne v inej forme (dôjde tak k ďalšiemu vysvetleniu preberanej látky či obsahu otázky).

Prečo sú kurzy dostupné len na internete a nie na multimediálnom nosiči?

Existuje veľké množstvo multimediálnych výučbových programov. Systém KvinElearning ale poskytuje voľnú platformu pre zdieľanie kurzov ľubovoľného typu. Nejedná sa teda o systém na vytvorenie jedného uceleného kurzu. Výhodou je tiež to, že systém nie je potrebné nikde inštalovať, každému užívateľovi stačí len internetový prehliadač.

Partneri

IT produkt roku 2008
ABB
Created by Kvintech