Firma a KvinElearning

Vzdělávací systém KvinElearning vychází z prověřených systémů výuky pomocí moderních metod a technologií. Tento produkt si neklade za cíl experimentovat a vymýšlet nové metody, snaží se naopak vycházet z didaktických pravidel i zkušeností tisíců studentů a frekventantů, kteří s úspěchem využili této formy edukace.

Výhody:

 • úspora času - KvinElearning šetří volný čas vašich zaměstnanců. Ti se mohou vzdělávat kdekoli a kdykoli – všude tam, kde budou moci využít připojení na internet. Navíc mohou věnovat učivu tolik času, kolik potřebují, volit rychlost učení, typ a formu kurzu. Kdykoliv si mohou látku zopakovat a ověřit si získané znalosti.
 • úspora nákladů - KvinElearning prokazatelně šetří finanční prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců. Místo drahých přednášek a seminářů si vaši lidé mohou nastudovat základní problematiku vybraného oboru sami.
 • kombinace vzdělávacích forem - KvinElearning přináší širokou nabídku různých forem vzdělávání, např. multimediální lekce, kombinace textového výkladu s grafickými prvky a schématy, video sekvencemi a elektronickými testy.
 • jazyková flexibilita - Uživatelské prostředí systému KvinElearning může být realizováno v různých jazykových mutacích, např. angličtině, či němčině. Dokáže se tak přizpůsobit rodnému či preferovanému jazyku svého uživatele.
 • možnost hodnocení výuky - V systému KvinElearning je každý student hodnocen podle stejných, vysoce objektivních pravidel. Testy jsou vyhodnocovány automaticky, student využívá okamžité zpětné vazby a informace o svých aktuálních studijních výsledcích. Navíc systém po úspěšném absolvování kurzu automaticky vystaví certifikát.
 • jednoduchost správy - KvinElearning může být organizován a řízen s minimálními požadavky na zkušenost a pracovní vytížení pověřeného pracovníka - HR specialisty, vedoucího týmu apod.
 • obsahová flexibilita - KvinElearning je soubor výukových i testovacích aplikací, jejichž obsah může být definován a aktualizován podle momentálních požadavků zákazníka vlastními lidskými zdroji.
 • korporátní flexibilita - KvinElearning může být přizpůsoben potřebám jednotlivých uživatelů – firem a institucí (např. korporátní podobou uživatelského rozhraní, výběrem zobrazovaných reklamních bannerů apod.).
 • systémová kompatibilita - KvinElearning je schopen integrace se všemi běžnými informačními systémy užívanými v komerčních společnostech, neziskových organizacích i státní správě.
 • schopnost monitoringu - KvinElearning přináší možnosti průběžně i zpětně sledovat a vyhodnocovat, zda jde u vybraného zaměstnance o studium aktivní, či pasivní, tedy jen předstírané.

Technická specifika:

 • KvinElearning je tzv. ASP aplikace, která je provozována na internetu pro více zákazníků. Přístup k aplikaci je možný prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče.
 • Aplikaci KvinElearning lze nainstalovat také interně, např. v rámci firemního intranetu, PC sítě, nebo konkrétní uživatelské PC stanice.
 • Zálohování dat je v systému KvinElearning prováděno automaticky.
 • Všechny akce systému KvinElearning jsou zapsány v logu, takže jsou veškeré požadované informace kdykoli jednoduše dohledatelné (např. jméno studenta, téma kurzu, čas zahájení a ukončení kurzu).
 • Dostupnost systému je sledována 24 hodin, 7 dnů v týdnu pomocí produktu KvinMonitoru. Na případné technické problémy tak lze reagovat proaktivním způsobem.

Partneri

IT produkt roku 2008
ABB
Created by Kvintech