Já a KvinElearning

Vzdělávací systém KvinElearning vychází z prověřených systémů výuky pomocí moderních metod a technologií. Tento produkt si neklade za cíl experimentovat a vymýšlet nové metody, snaží se naopak vycházet z didaktických pravidel i zkušeností tisíců studentů a frekventantů, kteří s úspěchem využili této formy edukace.

KvinElearning nabízí svým uživatelům následující výhody:

  • svobodu - KvinElearning nabízí témata a možnosti učit se a zdokonalovat, jejich výběr však záleží jen na Vás. Nemusíte se učit obory, které vás nezajímají, jako tomu bývá např. na vysokých školách. Studujete jen to, co je pro váš osobní či profesní růst důležité.
  • úsporu času - KvinElearning šetří volný čas studenta. Můžete se učit, kdy a kde chcete, všude, kde budete moci využít připojení na internet, např. pomocí notebooku v prostředcích hromadné dopravy, o víkendu na chatě, apod. Absolvujete kurzy dle vlastních potřeb. Věnujete učivu tolik času, kolik potřebujete, volíte rychlost učení, typ a formu kurzu. Kdykoliv si může látku zopakovat a ověřit si získané znalosti.
  • úsporu nákladů - KvinElearning prokazatelně šetří finanční prostředky vynaložené na sebevzdělávání. Místo poměrně drahých přednášek a seminářů můžete základní problematiku vybraného oboru nastudovat sami, v klidu domova či kanceláři.
  • kombinaci vzdělávacích forem - KvinElearning přináší širokou nabídku různých forem vzdělávání, např. multimediální lekce, kombinace textového výkladu s grafickými prvky a schématy, video sekvencemi a elektronickými testy.
  • jazykovou flexibilitu - Uživatelské prostředí systému KvinElearning může být realizováno v různých jazykových mutacích, např. v angličtině či němčině. Dokáže se tak přizpůsobit rodnému či preferovanému jazyku svého uživatele.
  • možnost hodnocení výuky - V systému KvinElearning je každý student hodnocen podle stejných, vysoce objektivních pravidel. Testy jsou vyhodnocovány automaticky, student využívá okamžité zpětné vazby a informací o svých aktuálních studijních výsledcích. Navíc systém po úspěšném absolvování kurzu automaticky vystaví certifikát.

KvinElearning má svá specifika, nejde totiž o klasický elektronický kurz, který je možné zakoupit např. na multimediálním nosiči a provozovat jej off-line. Hned první specifikum tento produkt odlišuje od většiny konkurenčních produktů: KvinElearning je on-line systém provozovaný na internetu. Přístup k výuce je tedy možný prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče.

Součástí kurzů může být také interakce mezi učitelem a studentem. Tato komunikační vazba může mít formu soukromé korespondence, firemní korespondence či veřejného rozhovoru. Může probíhat dvojím způsobem – formou online (prostřednictvím chatové platformy), nebo offline (pomocí elektronické pošty).

Partneri

IT produkt roku 2008
ABB
Created by Kvintech