Možnosti využití

  • V rámci produktu KvinElearning nabízíme i tvorbu výukových programů dle zadání, a to v požadované úrovni vstupních či výstupních znalostí frekventantů. Můžete tak získat komplexní balík vzdělávacích programů přesně na míru Vašim požadavkům.
  • Zákazník si může vytvářet další účty pro jednotlivé uživatele v rámci firemní počítačové sítě a přiřazovat jim definované role (student, učitel, manager kurzu).
  • HR manager může poslat upozornění vybranému studentovi (zaměstnanci) formou e-mailu s prolinkem přímo na kurz bez nutnosti studentova přihlášení. Systém je tedy pro studenty maximálně uživatelsky přívětivý.
  • Kurzy lze vytvářet na míru pro vnitřní potřeby organizace, ale i v otevřené formě, tedy pro nedefinované všeobecné využití kterýmkoli návštěvníkem eLearningového webu.
  • Kurz je definován nejen oborem či tématem, ale také studijní úrovní. Každý kurz může být dále rozdělen na libovolný počet lekcí.
  • U kurzu lze nastavit formu navigace - např. za jakých podmínek se student dostane k dalším informacím, zda bude umožněn návrat zpět k předchozím informacím apod.
  • Do kurzu lze vkládat otázky, které mohou tzv. větvit jeho obsah. V případě špatné odpovědi na kontrolní otázku bude např. daná problematika vysvětlena ještě jednou.
  • Do kurzu lze vkládat nejen texty, ale i HTML soubory, statické či dynamické vizualizace (obrázky, zvukové soubory či video projekce). Stejně tak lze do obsahu vložit odkaz na libovolnou www stránku.
  • Každý test může obsahovat libovolný počet předdefinovaných otázek, z nichž každá má svoji bodovou hodnotu. Lze definovat, kolik otázek bude vybráno pro použití v daném testu či u daného studenta.
  • Každá otázka může mít libovolný počet špatných i správných odpovědí. Navíc lze definovat, kolik správných odpovědí má být použito v testování a kolik odpovědí má být vybráno k nabídce.

Partneri

IT produkt roku 2008
ABB
Created by Kvintech